fredag 22. mars 2013

Dagens ord, 22. mars 2013: forventningsfront

Dagens ord er forventningsfront. Det er ikke et nytt ord, men det er et lite brukt ord. På google finner jeg «på forventningsfronten» noen få ganger brukt synonymt med «når det gjelder forventninger» og en eneste gang i uttrykket «felles forventningsfront» om lærere som vil gi elevene sine mer forutsigelighet i skoledagen, om det er noe å trakte etter.

Her vil jeg foreslå en ny betydning: forventningsfronten er den fronten vi må bryte gjennom for å kunne se på noe uten fordommer. Forventningsfronten ligger av og til som et tåketeppe mellom oss og verden, eller som linje på linje av forsvarsverker strittende av miner og sjølskudd.

Av og til skjer det noe som gjør at fronten blir brutt, verden viser seg å ikke stemme med forventningene våre, og da slår vi enten full retrett for å bygge opp en ny front mellom oss og den, eller blir værende og betrakter verden på en ny måte, vinner ny innsikt.

Andre ganger krever det innsats og anstrengelser fra deg for å bryte gjennom fronten. For eksempel når du skal møte en person fra et annet land eller en annen kultur for første gang. Eller når du skal prøve å forstå en illusjon eller noe annet som virker annerledes enn hva førsteinntrykket tyder på.

Så vær så god, ta i bruk forventningsfront, det er helt gratis, fritt til bruk.